Om CPH Lounge


CPH Lounge ApS er Danmarks førende leverandør til den samlede møde-, messe- og eventbranche, og vores ekspertise ligger især i indretning af lounge- og spiseområder, VIP- områder, møbler til fester, konference- og messe set-up mv., og under motto’et ‘Creating Small Worlds’ gør vi altid en dyd ud af at tilbyde og skabe noget helt unikt for den enkelte kunde - en fantastisk succes og mindeværdig oplevelse for alle.  
Vores ekspertise er at skabe præcis det univers, som I ønsker – til den rette tid, med det rette set-up og især til den rette pris. Vi er vant til at arbejde med meget stramme deadlines samt at overholde disse. Noget alle kunder sætter pris på. Ingen skjulte, fordyrende eller pludselige overraskelser. Vi giver vores kunder ro og tryghed. Vores service er helt unik i branchen. Det er kunden der bestemmer, hvornår vi arbejder, ikke vores eventuelle ”åbningstider” – med andre ord arbejder, vi arbejder, når I ønsker det.

CSR

– møbelleje, den mest bæredygtige vej…


Der er en tendens til at købe, bruge en enkelt gang for derefter at smide væk. Bæredygtige forretningsmetoder er stort set en industristandard, og blandt mens der er masser af oplagte måder at blive mere bæredygtige på, er en mindre indlysende – møbler. Efter at ’livet’ for udlejning er slut for det enkelte møbel, videresælger vi ofte
– hvilket giver en væsentlig længere levetid for det enkelte produkt end ved normalt direkte salg.


Vores engagement:
• Vi planlægger nøje vores leveringer og gennemgår logistikken
for at optimere plads og spild af brændstof mest muligt.
• Vi vedligeholder og servicerer vores biler for herved at reducere forureningen.
• Vi minimerer spild gennem effektiv energi- og materialeudnyttelse.
• Vi uddanner vores personale i korrekt bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer
samt udnytter bæredygtige produkter, hvor det er muligt.
• Vi er bevidste om energi og vandforbrug i vores drift.
• Vi genanvender emballage både til transport, men også i forbindelse med opbevaring af vores produkter.


Møbler

Da vi er en udlejningsvirksomhed og dermed genbruger møbler og effekter i forhold til events, messer, salgsmøder mv., bidrager vi til, at bremse samfundets køb- og- smid- væk- kultur. Vi har to kategorier i vores produkter: Top kvalitet og backstage – herved forlænger vi levetiden for vores produkter, ellers ville blive have været kasseret pga. slitage. Når produkterne ikke længere kan lejes ud til backstage, – sælges eller kasseres disse.

Dekoration

De fleste dekorationseffekter gemmes og genbruges. Blomster indlejes i det omfang det kan lade sig gøre. Såfremt at der benyttes afskårne blomster, opfordrer vi til, at kunder, personale eller venue tager dem med sig hjem og nyder dem de ekstra dage, som de kan. På den måde udnyttes blomsterne optimalt og skaber glæde mere end eén gang. Alle vaser og skåle, hvori der er sat blomster, genbruges. Vi bestræber os altid på at vejlede vores kunder i, at træffe de mest miljørigtige beslutninger i forhold til vores leverancer. Dette kunne være mere miljørigtige messetæpper, genanvendelige roll- ups mv.

Belysning

Hvor vi bruger belysning, bestræber vi os på at bruge LED. Det er en stor gevinst for miljøet, – da det lave elforbrug giver et langt mindre CO2- udslip.

Personale

Vores medarbejdere holdes opdaterede med virksomhedens politikker, og der er en god og åben dialog, hvor alle har mulighed for at bidrage. Vi har et samarbejde med Job-klar i Taastrup Kommune om at hjælpe med praktikpladser til langtidsledige, som skal tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ser det som virksomhedernes ansvar, små som store, at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet. Dette til gavn for den enkelte og for samfundet.

Transport

Det at transportere møbler rundt er ikke specielt miljøhensigtsmæssigt, men for at minimere forureningen af miljøet gør vi os særligt umage med pakningen og logistikken. Bilerne er pakket optimalt og uden spildplads – vi kører meget nødigt med halvtomme biler. Derfor stiller dette også særlige krav til vores partnere på transportsiden. Vi benytter firmaer, med hovedsæder i Danmark, der viser hensyn til miljøet ved løbende at optimere deres vognpark, så miljøreglerne på området overholdes.